Xưởng Nội Thất Uy Tín Số 1 Việt Nam tự hào là địa chỉ uy tín, đáng tin cậy, cung cấp đến khách hàng các giải pháp nội thất tốt nhất. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng Xưởng Nội Thất Uy Tín Số 1. 

Khi nào thì Xưởng Nội Thất Uy Tín Số 1 sẽ thu thập dữ liệu cá nhân? 

 • Khi khách hàng tương tác với Xưởng thông qua các cuộc gọi, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email.
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi.
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Xưởng Nội Thất Uy Tín Số 1 thu thập những thông tin nào? 

 • Họ tên 
 • Địa chỉ email 
 • Ngày sinh 
 • Địa chỉ thanh toán 
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán 
 • Số điện thoại
 • Giới tính

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Phương thức bảo vệ thông tin khách hàng 

Xưởng đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng nhưng phương thức bảo vệ an ninh, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng 

 • Xưởng Nội Thất Uy Tín Số 1 cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Xưởng có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật.
 • Xưởng đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của Xưởng dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.