Bàn Trà Mặt Đá Đẹp Hiện Đại BT_033

3.500.000 4.000.000