Bàn Trà Mặt Đá Hiện Đại BT_041

6.500.000 7.000.000