Kệ Để Rượu Vang Cao Cấp PK-KR-011

14.800.000 19.200.000