Kệ Rượu Cao Cấp Đẹp Treo Tường PK-KR-022

3.800.000 5.700.000