Kệ Đựng Rượu Treo Tường Mini PK-KR-028

5.600.000 8.400.000